WARSZAWA

2 dni / kilkanaście wystąpień
strefa wystawowa

11-12 Maja
ORGANIZATOR

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

https://kongresbitcoin.pl/wp-content/uploads/2018/04/Kopia-NIK_0177-320x320.jpg
Profesor na Uniwersytecie Łazarskiego

Krzysztof Piech

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, startupowiec, bitcoinowiec.

Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji – jednego z nielicznych w kraju niepublicznych instytutów badawczych.
Ekspert ds. modelowania i prognozowania makroekonomicznego oraz rynków finansowych. Współpraca z ministerstwami i urzędami polskimi i zagranicznymi. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w wykładaniu tematyki ekonomii i zarządzania w języku polskim i angielskim na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w Polsce i za granicą.
Kilkanaście zrealizowanych projektów badawczych o charakterze teoretycznym i praktycznym dla ministerstw i innych instytucji publicznych w Polsce i za granicą oraz projekty eksperckie głównie dla urzędów i instytucji publicznych, w tym współautor programów dla kilku partii politycznych.

Nawiąż

Kontakt